საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
აკადემიის დირექტორის და მოადგილის ბიოგრაფია 31.12.2013
დირექტორის მოადგილის რეზიუმე 10.09.2018
დირექტორის რეზიუმე 10.09.2018