ჩვენ შესახებ

აკადემიის ტრენერები

ირაკლი გოდუაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • სახელმწიფო შესყიდვები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის

კახა ურიადმყოფელი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 • სამართლებრივი და ეთიკური სტანდარტები საჯარო სამსახურებში
 • სამართლებრივი წერა
 • საჯარო მოხელის მენეჯერული უნარები - აკრედიტებული სასწავლო კურსი
 • პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება საჯარო სამსახურში -  აკრედიტებული სასწავლო კურსი

სოფიო ჯიაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • უნარები

ეკატერინე ქარდავა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საქართველო და ევროპასთან ასოცირება /DCFTA-ის მიხედვით/
 • ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი აპროქსიმაცია
 • შრომის კოდექსის აქტუალურ საკითხებზე სამუშაო შეხვედრები
 • შრომის მოწყობა ბიზნესში - შრომის კოდექსის ცვლილებების შესაბამისად

 

ნინო გვარამაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • მენეჯმენტი, უნარები, წერა

გრიგოლ აბულაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • კიბერუსაფრთხოება

მარიამ გუგუტიშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ტრანსფერ ფრაისინგი, როგორც საერთაშორისო დაბეგვრის ნაწილი.

მაია ხოსიტაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • კომუნიკაციის როლი მართვაში
 • დელეგირება და უკუკავშირი
 • ორგანიზაციული კონფლიქტების რეგულირება საჯარო სამსახურებში
 • გუნდის მართვის პრინციპები
 • TOT ტრენერთა ტრენინგი კემბრიჯის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით
 • მოლაპარაკების ტექნიკები/დამარწმუნებელი კომუნიკაცია
 • შთაბეჭდილების მართვა და არავერბალური კომუნიკაცია
 • სტრესის მართვა და ემოციური სტაბილურობა
 • ემოციური ინტელექტი

თენგიზ ჯოხაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • დაიწყე და მართე ბიზნესი, საინვესტიცო წინადადებების მომზადება
 • ტრენინგი ტრენესებისათვის საინვესტიცო წინადადებების მომზადებაში
 • ბიზნეს მოდელის შექმნა
 • პროექტების მართვა

ეთერ ჩაჩანიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ლიდერობა და მართვა /მხოლოდ მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის/
 • ცვლილებების მართვა (როგორ დავნერგოთ ცვლილებები ორგანიზაციაში)
 • საჯარო დაწესებულებების სტრატეგიული მართვა და პროცესების ოპტიმიზაცია
 • კომუნიკაციის როლი მართვაში
 • დელეგირება და უკუკავშირი
 • ორგანიზაციული კონფლიქტების რეგულირება საჯარო სამსახურებში
 • გუნდის მართვის პრინციპები
 • სამართლებრივი წერა იურისტებისთვის ინტერპერსონალური ურთიერთობები და კონფლიქტების მართვა თვითმენეჯმენტი და თვითმოტივაცია, თვითანალიზისა და თვითრეფლექსიის ინსტრუმენტები
 • დროის და პრიორიტეტების მართვა

ტატა ვეფხვაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • პროფესიული ინგლისური იურისტებისთვის

ნოდარ ხერხეულიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • სახელმწიფო შესყიდვები
 • სახელმწიფო და კომერციული შესყიდვები მომწოდებლებისთვის