ჩვენ შესახებ

აკადემიის ტრენერები

თათა ომიაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის

თამარ გითოლენდია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • აკადემიური წერა

თამარ მამინაიშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • მონაცემთა შედგენა, ანალიზი, შეფასება (excel)

თათია ტურაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

თამთა ბერიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ბუღალტერია, ელექტრონული საბუღალტრო პროგრამა-ორისი

თეონა გაბიჩვაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ინვენტარიზაციის ჩატარების და ქონების ჩამოწერის პროცედურები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში

ილია მესხი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • მოლაპარაკების წარმოება, არგუმენტირებული მსჯელობა და დარწმუნების უნარ-ჩვევები
 • დებატები
 • ცვლილებების მართვა (როგორ დავნერგოთ ცვლილებები ორგანიზაციაში)

ირაკლი გელენიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

SQL-მონაცემთა ბაზების დამუშავება და ანგარიშების წარმოება

ირინა აღაპიშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ღირებულებები და ეთიკა საჯარო სამსახურში მაღალი საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის
 • კომუნიკაციის როლი მართვაში
 • დელეგირება და უკუკავშირი
 • საჯარო მოხელის ქცევისა და კომუნიკაციის მნიშვნელობა ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბებისათვის

ლელა გურგენაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საგადასახადო კანონმდებლობა

მანანა წიკლაური

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ბუღალტერია საჯარო სექტორში

მერაბ არახამია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საბაჟო პროცესები