ჩვენ შესახებ

აკადემიის ტრენერები

ელეონორა ლომინეიშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

მარიამ გუგუტიშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ტრანსფერ ფრაისინგი, როგორც საერთაშორისო დაბეგვრის ნაწილი.

ნინო მაშია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

საჯარო კომუნიკაციის ტექნიკა, პროფესიული წერა, აკადემიური წერა. 

სალომე ოდიშარია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს: