აკადემიის შედეგები 2023 წლის განმავლობაში

ვრცლად

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ACCA-ს ვერცხლის პარტნიორი გახდა

ვრცლად

აკადემიამ მიიღო ISO 21001:2018 სერტიფიკატი და მოახდინა ISO 9001:2015 -ის რესერტიფიცირება

ვრცლად

სასწავლო და ტრენინგკურსები

აუდიტი

Learn more »

ფინანსები

ფინანსები

კანონმდებლობა

Learn more »

მენეჯმენტი

Learn more »

სოციალური უნარები

Learn more »

პროფესიული უნარები

Learn more »

ჩვენ შესახებ

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა ცოდნის განვითარებასა და პროფესიული უნარების განმტკიცებას, კარიერის მდგრადი განვითარებისა და თვითრეალიზების შესაძლებლობების გაზრდას.

აკადემია სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებისა და კერძო სექტორის სანდო პარტნიორია სასურველი სწავლებისა და საჭირო უნარების განვითარების უზრუნველყოფაში. ჩვენ ვზრუნავთ აღნიშნულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, ვაწვდით მათ აუცილებელ ცოდნას და გამოცდილებას ეკონომიკური თუ ფინანსური მიმართულებით. მოთხოვნის შემთხვევაში კი ვახორციელებთ სხვა პროფესიული უნარების განვითარებაზე მიმართულ სასწავლო ხასიათის პროექტებს.

აკადემია თანამშრომლობს მაღალკვალიფიციურ ტრენერებსა და დარგის ექსპერტებთან, ფინანსთა სამინისტროს სისტემის სპეციალისტებთან, რათა საზოგადოებას შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის, თანამედროვე, პრაქტიკული, მოქნილი და მსმენელთა მოთხოვნებზე მორგებული სასწავლო პროგრამები.

საგადასახადო
კანონმდებლობა
ბუღალტრული აღრიცხვა
სამეწარმეო სუბიექტებში

58122

კურსდამთავრებული

3425

სერტიფიცირებული კადრი

3931

საერთაშორისო კურსდამთავრებული

გუნდი

ტარიელ ჭულუხაძე

აკადემიის დირექტორი

გიორგი რაზმაძე

დირექტორის მოადგილე

ლანა პირტახია

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ეკატერინე გოგელაშვილი

პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი

ანა მარგიანი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

თამთა ყაველაშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

სალომე ღლონტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

მიხეილ ცხოვრებაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის კოორდინატორი

ხათუნა ზაქარიაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

ვლადიმერ კვაჭანტირაძე

რეგიონული პროექტების სამსახურის უფროსი

თამარ პირტახია

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

მარიამ ვარდოშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

თათია ბერიანიძე

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

თეა კუჭავა

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

გოჩა მოსაშვილი

მონაცემების დამუშავებისა და ოპტიმიზაციის ანალიტიკოსი

რუსუდან დობაძიშვილი

რეგიონული პროექტების სამსახურის კოორდინატორი

ქრისტინე ენუქიძე

სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი

ევგენი ესაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის მენეჯერი

ომარ ოქროპირიძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შრომის უსაფრთხოების კოორდინატორი

მაია ბერიანიძე

რეგიონული პროექტების სამსახურის კოორდინატორი

უჩა ქურდაძე

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კოორდინატორი

თეა ლოლაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის მენეჯერი

გიორგი ჭიჭინაძე

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

დარეჯან დემურაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

დავით ფარტენაძე

რეგიონული პროექტების სამსახურის კოორდინატორი

მაცო ლომაშვილი

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

მადუსა ჩაჩავა

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

თამარ კვიჟინაძე

ადამიანური რესურსების მართვის კონსულტანტი

სანდრო ლომთაძე

ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

ნინო ქირია

საქმისწარმოების კოორდინატორი

მარეხი კვიჟინაძე

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

კახა კირეულიშვილი

რეგიონული პროექტების სამსახურის კოორდინატორი